Del govern a la governança, o és important la governança?

Imprimeix PDF

Descarregar conferència en PDF

En la primera part de la presentació s’intentarà conceptualitzar el concepte de governança: d’on prové, com s’aplica i quins són els paradigmes subjacents (per ex. la modernització de l’administració pública, l’estat racionalitzat o l’autoregulació de la societat). Les preguntes es respondran tenint en compte les formes i els objectes de coordinació en els nous conceptes de governança (per ex. la inclusió dels grups d’interès en processos de presa de decisions estratègiques). Addicionalment s’explicarà el concepte de la governança multinivell.

La segona part mostrarà les diferents perspectives (juntament amb els supòsits empírics i normatius subjacents que li corresponen) en les quals el concepte de governança es percep en la investigació en educació superior: la perspectiva universalista, la instrumentalista i la institucionalista.

A la tercera part de la presentació es durà a terme una comparació de quatre països (Àustria, Anglaterra, Alemanya, Holanda) sobre els impactes de les noves formes de governança en investigació a les universitats.

Addicionalment, també es presentarà informació sobre els canvis de governança en educació superior als països nòrdics. El canvi bàsic que es pot observar és el pas d’una forta regulació estatal amb una forta autoregulació acadèmica a un reforçament de l’orientació externa (amb la inclusió dels grups d’interès, l’autogovernança directiva de les institucions i la competència (introducció d’una direcció com als mercats). Aquests canvis han tingut impacte en nombrosos àmbits de les activitats d’investigació a les universitats, com per exemple, la tria del problema d’investigació, l’equilibri entre la investigació arriscada i la investigació habitual, les estratègies de publicació i la unitat de l’ensenyament i la investigació.

A l’última part de la presentació s’interpretaran i es discutiran els resultats de la comparació entre països des de tres perspectives (universalista, instrumentalista i institucionalista) i es proposarà una agenda per seguir investigant.

 

Barbara Kehm (Universitat de Kassel)

Bárbara KehmBarbara Kehm és professora del Centre d’Investigació en Educació Superior (INCHER) de la Universitat de Kassel, on ocupa una plaça d’investigadora en educació superior. Una de les tasques que ha fet ha estat crear un mestratge i un programa de doctorat en estudis d’educació superior impartit en anglès.

Va treballar com a professora adjunta a la Universitat de Kassel des de l’any 1990 fins al 1996. Des del 1996 ha treballat activament com a investigadora sènior a l’Institut per a la Investigació en Educació Superior de la Universitat de Halle-Wittenberg, i des de l’any 2001 coordina projectes d’investigació a la mateixa institució.

Actualment és directora executiva de l’INCHER. També és membre del comitè executiu de l’EAIR i dels consells editorials de quatre publicacions internacionals d’educació superior. Ha dut a terme diversos projectes a gran escala per a organitzacions internacionals com l’UNESCO, l’OECD i el Consell d’Europa.

You are here: Conferències Barbara Kehm